Ikke innlogget

Akuttmedisinkurs for indremedisinere

Nordland Legeforening arrangerer akuttmedisinkurs for indremedisinere 1. til 3.11.17.

Kursdeltakerne skal tilegne seg kunnskap om diagnostikk og behandling av akutte indremedisinske tilstander, med hovedvekt på håndteringen i sykehus. Kurset vil vektlegge distriktsmedisinske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. Kurset vil fokusere på kasuistikkbasert og interaktiv læring og det legges opp til praktiske demonstrasjoner innen utvalgte tema.

Kursledere er Eirik Hugaas Ofstad (eirikofstad@gmail.com) og Christian Kjellmo, Nordlandssykehuset

Kurset er godkjent som:

Allmennmedisin: godkjennes med 22 kurspoeng som emnekurs/klinisk emnekurs i indremedisin til videre- og etterutdanningen.

Indremedisin: godkjennes med 22 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi har ikke fått svar fra spesialitetskomiteen i anestesiologi.

Kursavgift: 4700,-. Obligatoriske dagpakker på 250,- pr. dag kommer i tillegg og betales sammen med kursavgift ved påmelding, Du kan velge mellom kort eller faktura. Merk at faktura sendes ut 16.10.17.

Ved avmelding etter 16. oktober refunderes ikke kursavgift med unntak av dokumentert sykdom.

Ved problemer med påmelding ta kontakt med tove@nordland-legeforening.no

bilde
Hvor:
Nordlandssykehuset, Bodø, Store Auditorium, 9. etasje
Dato:
1. - 3. november 2017
Pris:
5450,-
Dokumenter:
Flere detaljer